mailet jag väntat på...

EH, HEJ. Planeringschefen på enheten för strategisk samhällsutveckling i Helsingborg har precis gett mig i uppdrag att utvärdera en strukturplan för fysisk planering som elva kommuner i nordvästra Skåne tillsammans har tagit fram. Tanken var att göra detta som min C-uppsats, MEN utvärderingen sträcker sig långt över den tiden jag har på mig för uppsatsen, vilket betyder att jag inte kan ta ut min examen i år om jag gör detta. Men HUUUUUUUR ska jag kunna tacka nej till det?! Det är ju praktiskt taget ett jobb och jag har chansen att få kontakter och eventuellt en tjänst på ett drömjobb!
 
JAG DÖR, VAD SKA JAG GÖRA?
 
Måste ringa pappa.